התכתבות בין מושקו להנהלת משרד הפנים - מעמדם המוניציפלי של יישובי הגוש

אסמכתא:אב תשל"ג, אוגוסט 1973
תאריך:03/08/1973
תאריך פרסום:21/04/2022 15:34
עדכון אחרון:13/05/2022 13:58

תוכן:

בקשת מושקו מהנהלת משרד הפנים לאפשר ליישובי הגוש לקבל שרותים ממועצת מטה יהודה ללא הצטרפות פורמלית לתחום שיפוטה, ותשובת גבירץ ממשרד הפנים.

 

מקור: ארכיון הקיבוץ הדתי בקבוצת יבנה, תיק 151-1155