מסמכים היסטוריים - תשלג 1972-3

אסמכתא
נושא:
תאריך:
תוכן:
קבצים מצורפים: