תמונות כל משפחות היישוב שהצטרפו לפרויקט 'תמונה משפחתית' בחג היובל

אסמכתא:סיוון תש"ף, יוני 2020 - סופ"ש יובל
תאריך:13/06/2020
תאריך פרסום:27/11/2021 21:39
עדכון אחרון:04/08/2023 11:16

תוכן:

ביום שישי, כ' בסיון תש"ף, 12.6.2020, יום היובל לעלייה לאלון שבות, התעוררו תושבי היישוב לרחובות מקושטים בבלונים ובמאות תמונות משפחתיות של משפחות אלון שבות, שבחרו להצטרף למיזם המיוחד.


מצורפות תמונות כל המשפחות שלקחו חלק במיזם. 

 

תמונות כל משפחות היישוב שהצטרפו לפרויקט 'תמונה משפחתית' בחג היובלמשפחת ברופסקימשפחת חברמשפחת עמנואל ודינהאפשטייןמשפחת והבמשפחת מלמןמשפחת גיגימשפחת הטיןמשפחת נתיבמשפחת סולומוןמשפחת סולטרמשפחת סונאמשפחת סיטרוןמשפחת רפי וירדנה אפשטייןמשפחת אביתר וזהר סרימשפחת ברנשטייןמשפחת ספראימשפחת עמיאורמשפחת פורטגנגמשפחת פכלרמשפחת פלסמשפחת פרויסמשפחת בראון וגליה דסברגמשפחת הירשמןמשפחת יאולמשפחת דב ז"ל ושרון וינשטוקמשפחת אהרון ותמ דויטשמשפחת אריה וצירל הורוביץמשפחת זלמן וריקה דויטשמשפחת זףמשפחת וקניןמשפחת מאיר ותמרי הכהןמשפחת משה ומרסי וויזלמשפחת וינרמשפחת חדדמשפחת ראובן ושני טרגיןמשפחת טוקרמשפחת דיאמנדמשפחת וולףמשפחת יעקב חימשפחת אלי וליאורה הומינרמשפחת הומינרמשפחת אברי ועטרה הורביץמשפחת בשארימשפחת ג'ייקובסמשפחת גוטמןמשפחת דוד וחיה גולדברגמשפחת יהודה ושיינע גולדברגמוריאל גולדמןמשפחת דני וקרן גורמשפחת גלינסקימשפחת גזונדהייטמשפחת דארמשפחת לאובמשפחת לבנוניתלמה וסטיב לוימשפחת שאול ואוולין לוימשפחת ליבטאגמשפחת הדר וורד ליפשיץמשפחת לנדאומשפחת לנדרמשפחת לררמשפחת רחל מאירמשפחת מוריהמשפחת מימרןמשפחת מישקיןמשפחת דויד ושרול מנדלמשפחת מוטי ואור מנחםמשפחת נוסבוייםמשפחת נשיאמשפחת קובי ושירה קלייןמשפחת גלית כהןמשפחת עמנואל וחמוטל פרידמןמשפחת נתנאל וגל בן דודמשפחת בן ישרמשפחת ביזלימשפחת מילסטוןמשפחת משה ועטרה טרגיןיוסקה ודינה מאירמשפחת בני ודניאלה גורמשפחת אלטשולרהווארד וג'ודי עפשטייןמשפחת בדנרשמשפחת אוסטרוףמשפחת ביטרמשפחת ארזימשפחת אנטמןעזרא ואיטה ביק והנכדה גפן הסלדיירי דירת אלוןמשפחת אמרומשפחת אודסמשפחת ארביבמשפחת בזרמשפחת אוזרובסקימשפחת אזולאימשפחת משה ומרים אורבךמשפחת אבוחציראמשפחת ברנדמשפחת ברגמןמשפחת ברזילימשפחת יאיר ואסתר ברוכימשפחת ישראל וחביבה ברוכימשפחת בלאומשפחת מרדכי ודבורה ברקוביץמשפחת צוריאל ודרורית בן דודמשפחת בני ז"ל ורותי בן דודמשפחת ברודימשפחת בצלאלמשפחת קלנרמשפחת ידידיה ותמר יסלזוןמשפחת דיבומשפחת ישי ויהודית יסלזוןמשפחת הרבנדמשפחת עמיחי וכרמית יוליסמשפחת דוידמןמשפחת הדס וייסמשפחת יעקבסמשפחת גרטלמשפחת פלגמשפחת יעקב הי"ד ושרה דוןמשפחת אפלבוםמשפחת בן יוחנןמשפחת ברילמשפחת ויסלרמשפחת אריה ולילך וינשטוקמשפחת מוישי ומימי וינשטוקמשפחת חברונימשפחת טריגרמשפחת זהר וטלי כהןמשפחת אודי לביאמשפחת ליברמןמשפחת מבורךמשפחות גלזר ומייזלישמשפחות חיימסון ומנחםמשפחת נאמןמשפחת סילברגמשפחת סלעמשפחת פוגודהמשפחת דוידי ושלומית פרלמשפחת צימרמןמשפחת קמפלמשפחת רותםמשפחת ריפקיןמשפחת רענןמשפחת שנימשפחת שרגאמשפחת שרולי ודבורה פרידלרמשפחת אליצורמשפחת אבנרימשפחת בתיה מנדלמשפחת יגאל ותרצה הומינרמשפחת יוסי וחן ורקרמשפחת בן חייםרוזה מוהדבמשפחת בנצי ואלישבע ורקרתמרה יעקבסמשפחת לדררמשפחת הנאמןמשפחת אגילרמשפחת זילברברגמשפחת רוסטמשפחת הרב יצחק ודבורה לוימשפחת סיטבוןמשפחת פולקמשפחת אבי ורותי פרידלרילדי מאיר ואורלי פרידלרמשפחת יחיאל וליאורה פרידמןמשפחת פתמשפחת אסף ז"ל וצביה סמואלמשפחת צפדיהמשפחת קטלירוףמשפחת קטןמשפחת קילמשפחת קצבורגמשפחת קרייףמשפחת קרימולובסקימשפחת רודלמשפחת רודמןמשפחת עזרא ומניון רוזנפלדמשפחת רוזנצוייגמשפחת רוטנברגמשפחת רוסטמשפחת וייסמשפחת רימוןמשפחת קהת ועדינה רענןמשפחת שחורמשפחת שחקמשפחת שיטריתמשפחת שלוםהרב ישראל ז"ל ושלומית רוזןמשפחת שמאימשפחת דוד וריבה שמירצפניה ומרים שמירמשפחת נדב והילה שמירמשפחת שפיץמשפחת שפיצרמשפחת קופרמןמשפחת שרייברמשפחת שרעבימשפחת ששנסקימשפחת תבורימשפחת לב הארימשפחת דויטשמשפחת זלצרמשפחת גלב