"זיכרון בסלון" בבתי תושבי אלון שבות

אסמכתא:ניסן תשפ"ג, אפריל 2023
תאריך:17/04/2023
תאריך פרסום:14/05/2023 22:26
עדכון אחרון:24/05/2023 21:18

תוכן:

בשבוע בו חל יום הזיכרון לשואה תשפ"ג, התקיימו מספר אירועי "זיכרון בסלון" בבתי תושבי אלון שבות, בהם סיפרו תושבי היישוב את סיפוריהם האישיים, או סיפורי בני המשפחה שלהם שנספו בשואה.

התמונות מחלק מאירועי "זיכרון בסלון" שהתקיימו בשנה זו.

 

"זיכרון בסלון" בבתי תושבי אלון שבותדבורה לוי מספרת את סיפורו של אביה - בבית לסה רסקיןדבורה לוי מספרת את סיפורו של אביה - בבית לסה רסקיןדבורה לוי מספרת את סיפורו של אביה - בבית לסה רסקיןדבורה לוי מספרת את סיפורו של אביה - בבית לסה רסקיןדבורה לוי מספרת את סיפורו של אביה - בבית לסה רסקיןדבורה לוי מספרת את סיפורו של אביה - בבית לסה רסקיןדבורה לוי מספרת את סיפורו של אביה - בבית לסה רסקיןבני גור מספר על סבא רבא שלו באושוויץ - בבית משפחת כהןבני גור מספר על סבא רבא שלו באושוויץ - בבית משפחת כהןבני גור מספר על סבא רבא שלו באושוויץ - בבית משפחת כהןבני גור מספר על סבא רבא שלו באושוויץ - בבית משפחת כהןבני גור מספר על סבא רבא שלו באושוויץ - בבית משפחת כהןבני גור מספר על סבא רבא שלו באושוויץ - בבית משפחת כהןבני גור מספר על סבא רבא שלו באושוויץ - בבית משפחת כהןדוד נתיב מספר על אחיותיו שלא הכיר ועל הסבא שהוא נושא את שמו - בבית נתיבדוד נתיב מספר על אחיותיו שלא הכיר ועל הסבא שהוא נושא את שמו - בבית נתיבדוד נתיב מספר על אחיותיו שלא הכיר ועל הסבא שהוא נושא את שמו - בבית נתיבדוד נתיב מספר על אחיותיו שלא הכיר ועל הסבא שהוא נושא את שמו - בבית נתיבדוד נתיב מספר על אחיותיו שלא הכיר ועל הסבא שהוא נושא את שמו - בבית נתיבדוד נתיב מספר על אחיותיו שלא הכיר ועל הסבא שהוא נושא את שמו - בבית נתיביאיר ברוכי מספר על הדוד אברהם הי"ד  - בבית משפחת סיטרוןיאיר ברוכי מספר על הדוד אברהם הי"ד  - בבית משפחת סיטרוןיאיר ברוכי מספר על הדוד אברהם הי"ד  - בבית משפחת סיטרוןיאיר ברוכי מספר על הדוד אברהם הי"ד  - בבית משפחת סיטרוןיאיר ברוכי מספר על הדוד אברהם הי"ד  - בבית משפחת סיטרוןיאיר ברוכי מספר על הדוד אברהם הי"ד  - בבית משפחת סיטרוןיאיר ברוכי מספר על הדוד אברהם הי"ד  - בבית משפחת סיטרון

קבצים/תמונות המצורפים למסמך זה: