הטקס היישובי

אסמכתא:תשע"א 2011
תאריך:01/04/2011
תאריך פרסום:24/12/2019 22:15
עדכון אחרון:28/04/2020 14:02

תוכן:

טקס יום העצמאות באלון שבות - תשע"א 2011

חלק 1חלק 2חלק 3חלק 4חלק 5