הטקס היישובי

אסמכתא:תשע"ב 2012
תאריך:01/04/2012
תאריך פרסום:12/11/2019 13:30
עדכון אחרון:28/04/2020 14:03

תוכן:

טקס יום העצמאות באלון שבות - תשע"ב 2012

חלק 1חלק 2חלק 3