סרטון לטקס היישובי

אסמכתא:תשע"ב 2012
תאריך:02/04/2012
תאריך פרסום:12/11/2019 13:30
עדכון אחרון:28/04/2020 14:06

תוכן:

סרט על התושבים החיים ביישוב - הוקרן בטקס היישובי

סרט לטקס היישובי