הטקס היישובי

אסמכתא:תשע"ז 2017
תאריך:01/04/2017
תאריך פרסום:12/11/2019 13:27
עדכון אחרון:28/04/2020 14:01

תוכן:

טקס יום העצמאות באלון שבות - תשע"ז 2017.

"ששה ימים - חמישים שנה"