חוברת שירים למסיבת עונג שבת במלאת י"ג לאלון שבות

אסמכתא:תמוז תשמ"ג, יוני 1983
תאריך:02/06/1983
תאריך פרסום:18/04/2020 22:41
עדכון אחרון:18/04/2020 23:00

תוכן:

מס' דפים מתוך חוברת השירים שהוכנה לכבוד מסיבת עונג שבת שנחגגה באלון שבות במלאת י"ג שנים להקמת היישוב.