"שקופים בתוכנו" - קהילת אלון שבות מקשיבה: ערב בנושא להט"ב

אסמכתא:ט"ז בסיון תשע"ט 19.6.19
תאריך פרסום:26/08/2019 22:36
עדכון אחרון:26/08/2019 23:13

תוכן:

הקלטת הערב בנושא היחס ללהט"בים בקהילה.

מתוך סדרת השיחות "שקופים בתוכנו" באלון שבות.

(אודיו בלבד)

 

*הספרות ליד שמות הדוברים/ות מתייחסות לדקה שבה החלה השיחה ע"י אותו דובר/ת. 

 

*הקדמה- הרב רפי אוסטרוף.

*פתיחה- הרב זאב וייטמן - 1.40

*דברים מאת ארז ברוכי - 14.35

*דברים מאת תמר סיטרון - 40

*הנחיה - 48.30

*הקראת מכתבים שנכתבו ע"י בנות היישוב - 49.20

*דברים מאת רוני חדיד - 1:02:50

*הרצאת הפרופ' טוביה פרי - 1:12:28

*סיכום: 1:35:05

יחס הקהילה ללהט"בים