פרוטוקול ישיבת צוות עדלאידע

אסמכתא:כ"ו בשבט תשס"ד, 18.2.2004
תאריך:18/02/2004
תאריך פרסום:25/02/2021 14:17
עדכון אחרון:25/02/2021 14:23

תוכן:

סיכום ישיבת "צוות עדלאידע" וחלוקת המשימות והתפקידים לקראת קיום העדלאידע בתשס"ד, 2004.