פרוטוקול ישיבת ועד אלון שבות

אסמכתא:ח' בטבת תשל"ד, 2.1.1974
תאריך:02/01/1974
תאריך פרסום:04/02/2021 19:00
עדכון אחרון:04/02/2021 19:01

תוכן:

פרוטוקול ישיבת הוועד