וועד אלון שבות - דו"ח הכנסות והוצאות

אסמכתא:31.3.1976
תאריך:31/03/1976
תאריך פרסום:23/01/2021 21:46
עדכון אחרון:23/01/2021 21:48

תוכן:

דו"ח הכנסות והוצאות הוועד המקומי בין התאריכים 1.4.1975-31.3.1976.