ישיבת הנהלת אגודת אלון שבות

אסמכתא:כ"ה באלול תשל"ו, 20.9.1976
תאריך:20/09/1976
תאריך פרסום:21/01/2021 15:08
עדכון אחרון:21/01/2021 15:13

תוכן:

פרוטוקול ישיבת הנהלת אגודת אלון שבות, אלול תשל"ו, ספטמבר 1976. דיון בנושא פיתוח האזור, תשלומי שכר הדירה, "בנה ביתך", דירות לותיקי גוש עציון, בניין בית הכנסת, ביקור ראש הממשלה רבין ועוד.