פרוטוקולים מישיבות ועד משתכני אלון שבות

אסמכתא:אלול תשל"ב - מרחשוון תשל"ג 8-10.1972
תאריך פרסום:02/02/2020 17:06
עדכון אחרון:20/10/2020 20:26

תוכן:

פרוטוקולים של ישיבות ועד המשתכנים של אלון שבות בחודשים אלול תשל"ב - מרחשוון תשל"ג, 8-10.1972

 

חלק מן הנושאים והשמות נמחקו מן הפרוטוקול המקורי מתוך המחוייבות לשמירה על פרטיותם של תושבים.