וועדת הנוי החלה בתפקידה

אסמכתא:מרחשוון תשמ"ו, אוקטובר 1985
תאריך:25/10/1985
תאריך פרסום:10/08/2021 20:45
עדכון אחרון:10/08/2021 20:46

תוכן:

מתוך מידעון היישוב על הקמת וועדת הנוי, החברים בוועדה ותפקידיה.