משולחנה של וועדת הנוי

אסמכתא:תשמ"ו, 1986
תאריך:24/03/1986
תאריך פרסום:10/08/2021 19:27
עדכון אחרון:10/08/2021 19:35

תוכן:

מכתב לציבור - עדכון מעבודתה של וועדת הנוי היישובית (אלישבע גינזבורג, רוני הררי, גילה פרייזלר ורותי שגיא) לקראת שנת השמיטה בתשמ"ז.

טיפול בשתילה בפינות שונות ביישוב ונטיעת עצים על מדרכות היישוב (עניין שמסתבר, עורר דיונים וחילוקי דעות).