הצבעה לאשרור מינויו של הרב גדעון פרל

אסמכתא:אדר תשמ"ה 1985
תאריך פרסום:16/11/2019 20:44
עדכון אחרון:16/11/2019 20:47

תוכן:

מכתב לתושבי אלון שבות מאת ועד היישוב בנושא ההצבעה לאשרור מינויו של הרב גדעון פרל לתפקיד רב היישוב שנה לאחר בחירתו הראשונה.