מכתב להורים ולתלמידים - מלחמת המפרץ

אסמכתא:שבט תשנ"א, ינואר 1991
תאריך:21/01/1991
תאריך פרסום:04/01/2024 18:24
עדכון אחרון:10/01/2024 20:49

תוכן:

מכתב להורי ותלמידי ביה"ס האזורי מס' ימים לאחר פרוץ מלחמת המפרץ והפסקת הלימודים בבתי הספר.

עדכונים בדבר היערכות הצוות החינוכי והטיפולי למתן מענים לתלמידים ולחזרה לשגרה.