נתונים על מספרי הילדים בגוש ובקרית ארבע לפי שנתונים - מסמך של וועדת חינוך גושית?

אסמכתא:תשמ"א, 1981
תאריך:08/08/1981
תאריך פרסום:01/09/2023 11:39
עדכון אחרון:01/09/2023 11:49

תוכן:

טבלת נתוני מספרי הילדים בכל יישובי הגוש ובקרית ארבע. הטבלה כוללת את ילידי 1968 (מחזור ד' של בית הספר האזורי הלומדים בכיתה ז' בתשמ"א) עד ילידי 1977 (גילאי 4 בתשמ"א)

הטבלה הוכנה, כפי הנראה, לצורך ישיבה של וועדת החינוך הגושית, היערכות לתשמ"ב.

 

תודה למשפחת גינזבורג על העברת המסמך לידינו.