תזכורת לעורף - השתדל להתפלל במנין בבית הכנסת

אסמכתא:טבת- שבט תשל"ד, ינואר - פברואר 1974
תאריך:02/01/1974
תאריך פרסום:08/01/2023 21:41
עדכון אחרון:04/01/2024 19:28

תוכן:

בתקופה שלאחר מלחמת יום הכיפורים, כשרבים מן הגברים ביישוב היו מגוייסים למילואים, היה לעיתים קושי בקיום המניינים בימות החול.

הודעות עידוד/ גערה לתושבים שבעורף, בדבר חשיבות התפילה במניין בבית הכנסת.

 

תזכורת לעורף טבת תשל"דאין מניינים - שבט תשל"ד