אלבומים לפי אירועים - בתי הכנסת

אסמכתא
נושא:
תאריך:
תאור כללי:
קבצים מצורפים:
תאריך:01/05/2000
תאור כללי:
קבצים מצורפים:007
תאריך:01/05/1977
תאור כללי:
קבצים מצורפים:1978 בית הכנסת המרכזי בבנייה 
מארכיון גרעין אלון-עציון