התשתיות, הבתים והכבישים הראשונים

אסמכתא:אלבום השנים הראשונות - תש"ל-תשל"ה
תאריך:01/06/1971
תאריך פרסום:07/11/2018 20:28
עדכון אחרון:07/09/2020 22:22