תמונות מהטקס היישובי

אסמכתא:תשע"ג 2013
תאריך פרסום:01/11/2018 20:29
עדכון אחרון:01/11/2018 20:33

תוכן:

לקט תמונות מטקס יום העצמאות תשע"ג 2013

צילום: אחיטוב שלזינגר