תצלומי אוויר היישוב לאורך השנים

אסמכתא:1969-2017
תאריך פרסום:10/10/2018 17:53
עדכון אחרון:10/10/2018 18:21

תוכן:

תצלומי אוויר של אלון שבות משנת 1969- הכשרת הקרקע לשתי שורות הבתים הראשונות (חלוקי הנחל) ועד היום.

ניתן לראות יפה את שלבי התפתחותו השונים של היישוב ושל סביבתו הקרובה.

התצלומים באדיבות ארכיון תנועת ההתיישבות אמנה