מצגת סיום חודש ארגון תש"ף

אסמכתא:תש"ף, 2019
תאריך:26/11/2019
תאריך פרסום:01/11/2020 19:26
עדכון אחרון:01/11/2020 19:30

תוכן:

מצגת סיום חודש הארגון תש"ף, 2019.

תמונות חניכי הסניף צובעים את קירות הסניף ובעיקר אחד את השני.

סיכום חודש ארגון תש"ף באלון שבות