ספרים שכתבו תושבי אלון שבות ובני היישוב

אבלמן עשהאלאבנרי אוריתאונגר (דסברג) אפיאפשטיין נתנאלבזק הרב אמנוןביזלי יעקבביק הרב עזראבלאו יצחקבלומנצויג הרב אליהובן יוחנן (צוברי) מיכלבן נון הרב יואלבן פזי רנהבן פזי שלוםברגמן מרדכי מורברוכי יוסיברוכי שלומיתברופסקי דוידברזילי יואבברמן ברוךברנד יצחקברנע ליאורהגזונדהייט בניגיגי הרב ברוךגלזר עמיהודגמליאל חנוךגרוסמן יונתןדוד (דסברג) עדידיבו יוכבדדסברג בראוןדסברג הרב אורידריפוס יאירהאוזר דןהטין משה (מיכאל)הלפרן בטיויטמן הרב זאבויטמן מריםוינשטוק משהולק זאבחדד אליעזר (אלי)יחיאלי תמייעקבס יהונתןישראל אלכסכהן פנחסכהנא מנחםלביא יהודהלוי פנינהליכטנשטיין הרב אהרןליכטנשטיין הרב משהלרר בנימין (ברנרד)מבורך (פישמאן) ברברהמבורך אוריהמבורך ישימדן הרב יעקבמוניץ שמואלמילסטון דודמנדל דודנוסבוים חנהנוסבוים יוסיסולברג נעםסולברג שאולסטיסקין גלינהספיר גדעוןספראי עמוססתיו אברהםפישר הרב יעקבפלג רותפלס שיטרית מיכלפרידלר לאהפרייזלר גילהציגלר יעלציגלר ראובןקופרמן רבקהקנוהל דבקרומביין אליקיםקרומביין שרהרוזן הרב ישראלרותם נועהריזיק מיכאלרייס יהושערימון הרב יוסף צבישביב הרב יהודהשוק שלמהשינפלד מינהשמיר ריבהשנהב שמואלשפירא אמוץשפירא הראלשפירא רותשפירא שייקהשפר בלההתבורי אביעדתבורי הרב בנימין