מרדכי ליפקין

כ"ח בתשרי תשט"ו - כ' בתמוז תשנ"ג
-

הקמת אנדרטה בירושלים לזכרו של מרדכי (סרטון ברוסית)


תמונות: