הזמנה לחנוכת סניף בנק המזרחי באלון שבות

אסמכתא:כסלו תשל"ח, נובמבר 1977
תאריך:01/12/1977
תאריך פרסום:13/01/2019 23:22
עדכון אחרון:18/08/2020 20:45

תוכן:

ההזמנה פורסמה בעלון היישובי של אלון שבות