טיוטת הצעת תקנון לבחירות באלון שבות

אסמכתא:אלול תשל"ג, 1973
תאריך:08/09/1973
תאריך פרסום:01/12/2021 21:41
עדכון אחרון:08/02/2022 20:58

תוכן:

טיוטת הצעה לתקנון בחירות לוועד אלון שבות.

ועד מתיישבי אלון שבות החל לפעול כבר במהלך שנת תשל"ב, עת הגיעו להתגורר ביישוב המשפחות הראשונות שלא היו קשורות לישיבה. התקנון אמור להיות מאושר באסיפת הכללית של מתיישבי היישוב, כפי שנתקבלו החלטות בשנותיו הראשונות של היישוב.

על מנת לקבל מושג על התנהלות מוסדות היישוב בשנים הראשונות, מומלץ לעיין בעלונים שיצאו בשנים אלה. בעיקר בעלוני שנת תשל"ג.