ספר הישובים החדשים- משרד השיכון, האגף לבניה כפרית

אסמכתא:1/12/1972
תאריך פרסום:09/08/2018 23:09
עדכון אחרון:19/01/2020 11:28

תוכן:

פעולות האגף לבניה כפרית בהקמת הישוב

מידע, מפה ותמונות