מכתב תשובה לדב קנוהל מאת הועדה היוזמת להקמת מרכז אזורי בגוש עציון

אסמכתא:ט' בתמוז תשכ"ט 20.6.1969
תאריך:20/06/1969
תאריך פרסום:02/11/2019 23:05
עדכון אחרון:16/02/2021 17:34

תוכן:

מכתב שנשלח לדב קנוהל מאת מושקו בשם הוועדה היוזמת להקמת מרכז אזורי בגוש עציון.

המכתב מתאר את תכניות הבניה והפיתוח של המרכז האזורי המתוכנן לקום בגבעת העץ וכן בקשת תשלום של 25 לירות (אשר לא תוחזרנה...) ומילוי שאלון הרשמה למעוניינים.