דו"ח מפגישה בנושאי גוש עציון

אסמכתא:א' בכסלו תשל"ב, 19.11.1971
תאריך:19/11/1971
תאריך פרסום:11/01/2022 18:15
עדכון אחרון:11/04/2022 22:00

תוכן:

דו"ח פגישה שהתקיימה בכפר עציון בר"ח כסלו תשל"ב ודנה בשלושה נושאים מרכזיים: 

1. הקמת ועד שיפעל בנושאים מוניציפליים בשם ישובי הגוש.

2. התרמות למפעלי ציבור וחינוך בגוש עציון.

3. אופיו וגודלו של אלון שבות.

בפגישה נכחו מושקו, נציגי הקבוץ הדתי, חברי קיבוץ כפר עציון ונציג יחיד מאלון שבות, דוד שמיר (בתאריך בו התקיימה הפגישה, היתה משפחת שמיר המשפחה היחידה שהתגוררה באלון שבות, שלא היתה ממשפחות צוות הישיבה)

 

מקור: ארכיון הקיבוץ הדתי בקבוצת יבנה, תיק 78-505