עלון יישובי - תשלג 1972-3

אסמכתא
נושא:
קבצים מצורפים:
קבצים מצורפים:ידיעון תשרי תשלג - מספר 2 עמוד 1 001
קבצים מצורפים:עלון חשון תשלג - מס' 3- עמוד 1 001