מסמך מצורף

חנה שולמית סוויד

ל' בניסן תש"ג - י"ג במרחשוון תש"ע
-

תמונות: