משולחן המזכיר - הודעות המזכיר השבועיות, עכשיו בארכיון

דף הבית (22/01/2021 14:07)

לאחרונה הופסקה הוצאתו של העלון היישובי ובמקומו נשלח מידי שבוע עדכון משולחן המזכיר.

אנו מעלים את העדכונים באופן שוטף במדור "מוסדות ציבור" בנושא "הוועד המקומי"

לחצו כאן לצפייה.