דפי זיכרון חדשים בארכיון

דף הבית (15/10/2020 22:26)

בתקופה האחרונה נוספו דפי זיכרון רבים לתושבי היישוב שהלכו לעולמם.

העלינו דפי זיכרון לדוד פולק, איתן ושמואל אורי כהן, מינה שיינפלד, לאה רוזנברג, הלן נתנאל, יוסף פרידלר, יהודה ודינה ברסלויער, ברוך ברמן, רואלד אלטשולר, דוד שמיר, יעקב ורחל סידרוני ויענקל'ה כץ, זכרון כולם לברכה.

מוזמנים להיכנס למדור "לזכרם" ולעיין בדפים השונים כאן.