חוגגים יובל - יום העלייה לאלון שבות - כ' בסיון תש"ל

דף הבית (05/06/2020 17:05)

יום העלייה הוא יום המעבר של ישיבת הר עציון ממשכנה הזמני בכפר עציון לאלון שבות.

בכ' בסיון תש"ל העמיסו תלמידי מחזור ב' של הישיבה את עצמם ומיטלטליהם על הטרקטור שהעביר אותם למקומם החדש ביישוב החדש, שיבנה בצמוד לעץ האלון הבודד ויקרא על שמו - אלון שבות.  "ושבו בנים לגבולם"

תמונות מצורפות להודעה זו: