מעלון היישוב - לקראת קליטת העולים מפרו

דף הבית (11/01/2020 22:29)
מכתב לתושבים בעלון היישוב

מתוך "חידוש באלו"ש" מס' 92, אייר תשס"ב, 2002.

מכתב לתושבי אלון שבות לקראת הצטרפותן של המשפחות מפרו לקהילה.