דיון על נושאי אלון שבות

אסמכתא:כ"ה באדר ב' תשל"ג, 29.3.1973
תאריך:29/03/1973
תאריך פרסום:08/02/2022 20:28
עדכון אחרון:21/04/2022 15:42

תוכן:

סיכום דיון בקבוץ הדתי על נושאים שונים הקשורים בעיקר באלון שבות, אך גם במחנה עציון (החטמ"ר), הקמת עציון ג' (אלעזר) ו"עיר - יותר צפונה לכיוון בית לחם" (אפרת)

מעניין לראות, גם את החזון הרחב של מושקו בימים ההם, וגם את מידת המעורבות הגדולה, וההשפעה שרצו אנשי "הקיבוץ הדתי", וקיבוץ כפר עציון בפרט, שתהיה להם, על אופיו וגודלו של היישוב.


מקור: ארכיון הקיבוץ הדתי בקבוצת יבנה, תיק 151-1155